Skip to main content

Reception

Autumn 2022

Reception Newsletter

Welcome Pack

School Nurse leaflet

School Nurse letter to parents

Health Information

School Nurse leaflet Welsh

 


Reception Weekly Timetable

Monday: 

Tuesday:

Wednesday:

Thursday:

Friday:  P.E. Please wear tracksuit and trainers to school


 

Welsh Language Patterns / Patrymau Cymraeg

For full list: Welsh Language Patterns

Pwy wyt ti? … dw i.
Sut wyt ti? Dw i wedi blino.
Ga i … os gwelwch yn dda? Cei. / Na chei.
Sut mae’r tywydd heddiw?

 

Mae hi’n … heddiw.
Pa liw?

 

Coch / Glas / Melyn / Gwyrdd

 

Pa rif?

 

Un / Dau / Tri / Pedwar

 

Sawl un?

 

Un / Dau / Tri / Pedwar